POKORNE.ŻYCIE

BRACIA ZAKONNI

 

BRACIA

Wpatrując się w przykład Chrystusa, Jego Matki i św. Józefa w Nazarecie, niech naśladują Ich życie pełne cichego trudu i uświęcają swą ofiarną pracą. Bracia podejmują prace domowe, gospodarcze i zawodowe, a także funkcje administracyjne stosownie do swego przygotowania i potrzeb domu. Niech pamiętają, że każda praca połączona z modlitwą przemienia – dzięki profesji – ich życie w apostolstwo i niesie pomoc Kościołowi w zbawieniu świata”.

– (Konstytucje Zakonu Św. Pawła Pierwszego Pustelnika, Artykuł 98)

BRACIA ZAKONNI

 

Nasza wspólnota zakonna przyjmuje również kandydatów na braci zakonnych. Bracia nie przyjmują Święceń Kapłańskich i nie muszą przechodzić przez pełną formację seminaryjną. Bracia zakonni, po złożeniu pierwszych ślubów, rozpoczynają kilkuletni okres formacyjny zwany junioratem. Przez pierwsze dwa lata junioratu, kontynuują swoją intelektualną i duchową formację, często wraz z braćmi klerykami. Następnie junioryści podejmują liczne obowiązki w różnych paulińskich klasztorach m.in. jako zakrystianie, refektarscy, kucharze, kierowcy, elektrycy, oraz wykonują wiele innych posług. Po kilkuletnim junioracie bracia zakonni składają śluby wieczyste. rzez całe dalsze życie pauliński brat zakonny troszczy się o ciągłe odczytywanie obecności Chrystusa w swoim życiu,

co stanowi istotę formacji permanentnej (ciągłej).

Odkryj

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Często Zadawane Pytania

Wymagane Dokumenty