CZĘSTO.ZADAWANE.PYTANIA

MASZ JAKIEŚ PYTANIE?

 

CZĘSTO.

ZADAWANE.

PYTANIA

 

Home 9 CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Mamy nadzieję, że pytania i odpowiedzi zawarte na tej stronie pomogą ci dowiedzieć się więcej o naszym Zakonie i dostarczą informacji w osobistym rozeznawaniu drogi życia.

Jaka jest oficjalna nazwa naszego Zakonu? Skąd wziął się nasz Zakon? Gdzie posługujemy?

Pełna nazwa naszej wspólnoty zakonnej brzmi: Zakon św. Pawła Pierwszego Pustelnika. Jesteśmy również znani jako Ojcowie i Bracia Paulini. Skrót, którego używamy – OSPPE – pochodzi od oryginalnej łacińskiej nazwy Zakonu – Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae. Nasz Zakon wziął swoją nazwę od św. Pawła z Teb, pierwszego pustelnika żyjącego na przełomie III i IV wieku w północnym Egipcie. Jego życie i przykład zainspirowały bł. Euzebiusza z Ostrzyhomia do założenia w pierwszej połowie XIII wieku rodziny zakonnej, którą nazwał Paulinami. Natchniony przez Boga, Euzebiusz zgromadził pustelników rozsianych po węgierskich lasach w jedno miejsce, aby prowadzili życie mnisze i nadał im Regułę św. Augustyna zatwierdzoną przez papieża Klemensa V w 1308 roku.

Dowiedz się więcej o NASZEJ HISTORII

Dowiedz się więcej o ŚW. PAWLE PIERWSZYM PUSTELNIKU

Dowiedz się więcej o BŁ. EUZEBIUSZU Z OSTRZYCHOMIA

Jaki jest nasz charyzmat?

Zakon Paulinów ma charakter kontemplacyjno – czynny, co oznacza, że każdy mnich pielęgnuje kontemplację Boga na modlitwie, we wspólnocie i w samotności, łącząc ją z posługą duszpasterską tj: głoszeniem Słowa Bożego, udzielaniem sakramentów (zwłaszcza sakramentu pojednania), katechizowaniem, organizacją rekolekcji i pielgrzymek, a nawet pracą misyjną. Szczególnym naszym charyzmatem jest ukazywanie wiernym osoby Maryi poprzez pracę w licznych sanktuariach maryjnych na całym świecie.

Dowiedz się więcej o NASZYM CHARYZMACIE

Gdzie posługujemy?

Nasza aktywna posługa otwarta na duchowe potrzeby wiernych sprawiła, że nasz Zakon z biegiem czasu rozrósł się i rozszerzył na wiele innych krajów, i kontynentów. Ojcowie i Bracia Paulini służą i pracują w 21 klasztorach w Polsce i ponad 50 za granicą, w takich krajach jak Wielka Brytania, Białoruś, Chorwacja, Słowacja, Czechy, Łotwa, Niemcy, Ukraina, Węgry, Włochy, Hiszpania, Rumunia, Australia i Stany Zjednoczone. Nasza działalność misyjna prowadzona jest w Afryce Południowej i w Kamerunie. Po przybyciu do Stanów Zjednoczonych w 1955 r., powstała Amerykańska Prowincja Zakonu Paulinów. Składa się z klasztorów i parafii zlokalizowanych w: Doylestown PA, Buffalo NY, Manhattan NY, Chicago IL, Rockville CT, Summerfield FL i Kittaning PA.

Zobacz na mapie LOKALIZACJĘ WSZYSTKICH MIEJSC, W KTÓRYCH POSŁUGUJĄ PAULINI

Dowiedz się więcej o AMERYKAŃSKIEJ PROWINCJI ZAKONU PAULINÓW

Ilu jest obecnie Ojców i Braci Paulinów?

Obecnie Zakon liczy ponad 500 członków na całym świecie. Smutna historia Europy spustoszonej przez tak wiele wojen i prześladowań religijnych drastycznie zmniejszyła liczbę niegdyś dużego i kwitnącego Zakonu.

Dowiedz się więcej o NASZEJ HISTORII

Czy są paulińscy święci?

Tak. Chociaż świętość wielu członków naszego Zakonu jest poświadczona przez niezliczone łaski i cuda, mnisi paulini, zgodnie ze starą tradycją, nigdy nie starali się kanonizować swoich członków. Każdy członek wspólnoty, który umiera, jest pochowany w modlitewnej ufności, że uzyskał świętość w tym życiu. Stąd 7 listopada każdego roku, Ojcowie i Bracia Paulini obchodzą wspomnienie Wszystkich Świętych Zakonu Paulinów. W tym dniu prosimy o wstawiennictwo świętych mnichów paulińskich, z których wielu było męczennikami, gorliwymi kaznodziejami, ciężko pracującymi braćmi i pokornymi zakonnikami.

Zapoznaj się z  KALENDARZEM LITURGICZNYM

Jak wygląda habit pauliński?

Od 1341 r., biały habit odróżnia mnichów paulińskich od innych zgromadzeń zakonnych. Biały kolor habitu symbolizuje pokorę, czystość i ducha ofiary dla Chrystusa. Habit składa się z białej tuniki, szkaplerza, pasa i kaptura. Po lewej stronie noszony jest duży różaniec ku czci Matki Bożej.

Dowiedz się więcej o NASZYM HABICIE

Czy jesteśmy Dominikanami? Co nas odróżnia od Dominikanów?

Wiele osób bierze nas za Dominikanów. Nasz habit jest rzeczywiście bardzo podobny do dominikańskiego, różniąc się nieznacznie krojem i pasem. W kościele jest wiele zakonów, które noszą podobny strój. W rzeczywistości ani Dominikanie, ani Paulini nie wymyślili białego habitu. Zarówno święty Dominik, jak i błogosławiony Euzebiusz byli na początku kanonikami regularnymi. Jako kanonicy nosili białe szaty, które po założeniu zakonów zachowały kolor zmieniając jedynie krój i dodając kilka szczegółów. Poza tym od Dominikanów odróżnia nas charyzmat, zwyczaje zakonne i tradycja.

Dowiedz się więcej O NASZYM HABICIE

Kiedy Paulin otrzymuje swój habit?

W naszym Zakonie habit przyjmowany jest zwykle w pierwszych miesiącach nowicjatu. Dokładna data zależy od decyzji przełożonych. Zwyczajowo obrzęd obłóczyn jest przywiązany do uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP, która przypada 8 grudnia każdego roku.

Dowiedz się więcej o NASZYM HABICIE

Dowiedz się więcej o NASZYM POSTULACIE

Dowiedz się więcej o NASZYM NOWICJACIE

Dowiedz się więcej o NASZYM SEMINARIUM

Jak wygląda nasza formacja zakonna?

Po złożeniu prośby o wstąpienie do Zakonu wraz z wymaganymi dokumentami, kandydat rozpoczyna pierwszy etap formacji zwany postulatem. Postulat to kilkumiesięczny okres zapoznawczy, w którym młody człowiek zostaje wprowadzony w nasz monastyczny sposób życia. Drugi etap, zwany szkołą życia zakonnego i sprawdzianem powołania, to roczny nowicjat dla kandydatów do kapłaństwa i dwuletni nowicjat dla kandydatów na braci zakonnych. Nowicjat kończy się złożeniem pierwszych ślubów i otwiera drzwi do ostatniej fazy formacji, jaką jest seminarium. Kończąc studia filozoficzne i teologiczne w jednym z naszych domów seminaryjnych, kleryk składa śluby wieczyste, a następnie przyjmuje święcenia diakonatu i ostatecznie, po sześciu latach zostaje wyświęcony na kapłana. Bracia zakonni po ukończeniu nowicjatu rozpoczynają kilkuletni juniorat, kończąc go ślubami wieczystymi.

Dowiedz się więcej o  NASZYM POSTULACIE

Dowiedz się więcej o NASZYM NOWICJACIE

Dowiedz się więcej o NASZYM SEMINARIUM

Co jest wymagane do wstąpienia do naszego Zakonu?

Nasz Zakon jest otwarty na ludzi, którzy rozeznając powołanie, pragną oddać swoje życie Chrystusowi i Najświętszej Maryi Pannie. Kandydaci do naszego Zakonu powinni odznaczać się wielką pobożnością, nienaganną moralnością oraz dobrym zdrowiem fizycznym i psychicznym. Przed podjęciem tak ważnej decyzji zachęcamy do spotkania się z jednym z naszych referentów powołaniowych i złożenia przynajmniej kilku wizyt w klasztorze, aby poczuć atmosferę domu, poznać braci, i wejść w codzienny rytm dnia. Dyrektor ds. Powołań pomaga również w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do przyjęcia do Zakonu.

Dowiedz się więcej o PROCEDURZE I WYMAGANIACH NIEZBĘDNYCH PRZED WSTĄPIENIEM DO ZAKONU

Skontaktuj się z REFERENTEM POWOŁAŃ

Czy dostęp do Zakonu mają jedynie Polacy i osoby polskiego pochodzenia?

Nie. Zakon nasz jest wspólnotą międzynarodową i przyjmuje młodych mężczyzn ze wszystkich środowisk etnicznych czy kulturowych, którzy szczerze pragną służyć Bogu i Jego Najświętszej Matce.

Dowiedz się więcej o PROCEDURZE I WYMAGANIACH NIEZBĘDNYCH PRZED WSTĄPIENIEM DO ZAKONU

Skontaktuj się z REFERENTEM POWOŁAŃ

Czy pobyt w Zakonie wiąże się z wydatkami lub zobowiązaniami finansowymi?

Nie. ie ma żadnych wydatków, które trzeba pokryć, aby dołączyć do naszego postulatu i nowicjatu lub studiować do kapłaństwa. Jednakże kandydat zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z zebraniem i złożeniem wszelkich wymaganych dokumentów w celu przyjęcia do Zakonu. Po złożeniu przez nowicjusza pierwszych ślubów czasowych Zakon przyjmuje pełną odpowiedzialność finansową, Pokrywając wszystkie koszty medyczne, dentystyczne i edukacyjne.

Dowiedz się więcej o PROCEDURZE I WYMAGANIACH NIEZBĘDNYCH PRZED WSTĄPIENIEM DO ZAKONU

Skontaktuj się z REFERENTEM POWOŁAŃ

CZY MASZ JAKIEŚ PYTANIA?

Jeśli interesuje Cię nasza Wspólnota i chciałbyś w duchu rozeznania spędzić kilka dni w klasztorze poznając nas, i nasze zwyczaje, skontaktuj się z naszymi Referentami Powołań

PRZYJDŹ & ZOBACZ

ROZEZNANIE & MODLITWA

WYDARZENIA & REKOLEKCJE

WSTĄPIENIE DO ZAKONU