JASNA

DOM.GENERALNY

JASNA GÓRA Klasztor Jasnogóski

 

GÓRA

KLASZTOR & SANKTUARIUM NA JASNEJ GÓRZE

 

Klasztor na Jasnej Górze w Częstochowie to największy klasztor paulinów na świecie. Obecnie mieszka tam ponad stu mnichów. Jest też centralnym punktem Zakonu, ponieważ stanowi Dom Generalny dla całej naszej wspólnoty. To tutaj rezydują Ojciec Generał i Rada Generalna. Wspólnie podejmują najważniejsze decyzje dotyczące życia i funkcjonowania całej wspólnoty paulinów na świecie. Co sześć lat w tym klasztorze odbywa się również Kapituła Generalna, która sprawuje najwyższą władzę w Zakonie i wybiera Przełożonego Generalnego.

Klasztor na Jasnej Górze to największy skarb Zakonu, przede wszystkim ze względu na obecność Maryi w cudownej Ikonie Jasnogórskiej. Miliony pielgrzymów odwiedzają corocznie Jasną Górę, aby prosić o wstawiennictwo Maryi i skorzystać z sakramentów, zwłaszcza sakramentu pokuty i pojednania. Ojcowie i Bracia Paulini są strażnikami tego świętego miejsca od momentu jego powstania. Rola Sanktuarium i Klasztoru Jasnogórskiego wywarła duży wpływ na charyzmat Zakonu i historię ziem polskich. Święty Jan Paweł II nazwał paulińską posługę na Jasnej Górze „charyzmatem jasnogórskim”.

POLSKA

Kliknij w oznaczonym miejscu na mapie, aby móc zobaczyć położenie Jasnej Góry i dowiedzieć się więcej o Sanktuarium

Poland
pointer

JASNA GÓRA - CZĘSTOCHOWA - POLAND

ul. O. A. Kordeckiego 2 -
42-225 CZĘSTOCHOWA
POLAND

NASZA

IKONA.MATKI.BOŻEJ.

JASNOGÓRSKIEJ

MATKA BOŻA

“Jesteście tu szczególnie powołani do miłości, do wielkiej miłości dusz ludzkich,
która ma swoje źródło w wielkiej miłości Boga. Macie być szafarzami, wyrazicielami tej miłości,
którą Bóg Przedwieczny przez Matkę swego Syna na tym miejscu,
zwłaszcza na tym miejscu, chce obdarzać . (…) I to jest wasza Paulińska doskonałość zakonna
i Wasze posłannictwo…”

(Św. Jan Paweł II do Paulinów na Jasnej Górze,
19 Czerwca 1983 r.)

matka

ZAKON.ŚWIĘTEGO.PAWŁA.PIERWSZEGO.PUSTELNIKA

ZARZĄD GENERALNY

Klasztor na Jasnej Górze jest Domem Generalnym Zakonu, co oznacza, że jest miejscem zamieszkania Ojca Generała i jego Rady Generalnej. Ojciec Generał jest najwyższym przełożonym Zakonu. Jego autorytet obejmuje dowodzenie i kierowanie całym Zakonem w sprawach zarówno duchowych, jak i materialnych” (Konstytucje Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika, Artykuł 116).

Zadaniem członków Rady Generalnej, zwanych także Definitorami, jest „współpraca z Ojcem Generałem w kierowaniu Zakonem, wspomaganie go radą i ewangelicznym stylem życia” (Konstytucje Zakonu św. Święty Paweł Pierwszego Pustelnika, Artykuł 129).

Oprócz Przełożonego Generalnego i Definitorów, Dom Generalny jest także siedzibą Administratora Generalnego i Sekretarza Generalnego Zakonu. Prokurator Generalny Zakonu przebywa w Rzymie i jest odpowiedzialny za łączność Zakonu ze Stolicą Apostolską.

O. Arnold Chrapkowski

Przełożony Generalny Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika

JASNA GÓRA

CZĘSTOCHOWA, POLSKA

 

O. Michał Lukoszek

Wikariusz Generalny Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika

Pierwszy Definitor

JASNA GÓRA

CZĘSTOCHOWA, POLAND

O. Ryszard Dec

Drugi Definitor

JASNA GÓRA

CZĘSTOCHOWA, POLAND

O. Piotr Łoza

Trzeci Definitor

JASNA GÓRA

CZĘSTOCHOWA, POLAND

 

Br. Bernard Kluczkowski

Czwarty Definitor

JASNA GÓRA

CZESTOCHOWA, POLAND

O. Bazyli Degórski

Prokurator Generalny Zakonu przy Stolicy Apostolskiej

VIA ALCAMO
RZYM, ITALY

O. Marek Moga

Prokurator Generalny Zakonu

JASNA GÓRA

CZĘSTOCHOWA, POLAND

Br. Bartłomiej Maziarka

Sekretarz Generalny Zakonu

JASNA GÓRA

CZĘSTOCHOWA, POLAND

Wirtualny spacer

po Jasnej Górze

Odkryj

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Nasza Historia

Matka Boża Częstochowska