MATKA

PATRONKA.NASZEGO.ZAKONU

MATKA BOŻA

matka

PATRONKA.NASZEGO.ZAKONU

MATKA BOŻA

 

W posługiwaniu naszego Zakonu od początku jego istnienia Maryja spełnia wyjątkową rolę. Była obecna w życiu i działalności paulińskiej. Zakon nasz czcił Ją zawsze jako Matkę, Panią i Królową oraz gorliwie szerzył to nabożeństwo

– (Konstytucje Zakonu Św. Pawła Pierwszego Pustelnika, Artykuł 70).

Maryja w życiu Zakonu

 

Maryjność jest jednym z najważniejszych aspektów duchowości naszego Zakonu. Choć nasza historia wskazuje na pustelniczy charakter naszej wspólnoty, to w życiu pustelniczym Maryja odgrywa istotną rolę, prowadząc nas jako Matka do Chrystusa. Ojcowie założyciele widzieli w Niej ostoję świętości i skuteczność posłannictwa w wypraszaniu łask dla Zakonu od początku jego istnienia.

Naśladowanie Maryi jest dla każdego paulina tak samo ważne jak naśladowanie św. Pawła I Pustelnika, gdyż uczy nas Ona pokory i pełnego zawierzenia Bogu, rezygnacji z własnej woli i umiłowania każdego człowieka, którego Bóg stawia na drodze naszego zakonnego powołania.

Kult maryjny w naszym Zakonie

 

Nasze nabożeństwo do Maryi opieramy na Ewangelii i nauce Kościoła. Cześć oddawana Maryi wyraża się w naszej wspólnocie na wiele sposobów. Oprócz kontemplowania Jej życia w tajemnicach różańca, pogłębionej lektury dokumentów Kościoła i książek o tematyce maryjnej, śpiewu litanii loretańskiej na specjalną melodię jasnogórską zwaną „klęczkami”, innych kościelnych nabożeństw maryjnych,

obchodzimy również wszystkie święta maryjne w roku kościelnym, a w czasie wakacji uczestniczymy w pieszych pielgrzymkach z naszych paulińskich parafii i sanktuariów na Jasną Górę. W USA podobne pielgrzymki odbywają się do Amerykańskiej Częstochowy w Doylestown, PA, gdzie znajduje się również wizerunek Maryi Jasnogórskiej.

Jasna Góra

 

Nasz Zakon posiada wiele sanktuariów maryjnych rozsianych po Polsce i świecie, nastawionych na przyjmowanie pielgrzymów, i pomoc im zwłaszcza poprzez sprawowanie sakramentów, wśród których na pierwszy plan wysuwa się sakrament pokuty i pojednania. Jasna Góra zajmuje jednak w naszej historii i naszych sercach miejsce szczególne. Jasna Góra stanowi największe dobro Zakonu, nie z powodu ilości wot i skarbów pozostawionych tu przez wieki, lecz przede wszystkim z powodu obecności Maryi w Ikonie Jasnogórskiej, do której pielgrzymi przybywają z prośbami i problemami, by błagać o wstawiennictwo Matkę Syna Bożego.

Ojcowie i Bracia Paulini są strażnikami tego świętego miejsca od początku jego istnienia. Tutaj również mieści się siedziba Ojca Generała Zakonu wraz z Definitorium, które podejmuje najważniejsze decyzje dotyczące życia i funkcjonowania całej paulińskiej wspólnoty. Jasna Góra, ufundowana 8 września 1382 roku przez księcia Władysława Opolczyka miała w swoim założeniu pozostać pustelnią, jednakże ikona Matki Bożej, którą pozostawił paulinom szybko zaczęła słynąć cudami i przyciągać rzesze pielgrzymów, zmuszając paulinów do wyjścia i zaangażowania się w posłudze wiernym.

Maryja ubogaciła nasz charyzmat nakładając na nas szczególną troskę o duchowe życie pielgrzymów. Przez ponad sześćset lat to miejsce przynosiło i wciąż przynosi obfite owoce zbawienia, które my, jako pomocnicy Maryi staramy się pomnażać we własnym pustelniczym życiu i w życiu wiernych, którzy do nas przybywają.

Odkryj.znaczenie

Ikony Jasnogórskiej

Ikona Matki Bożej Jasnogórskiej namalowana została na trzech deskach z drewna lipowego. Jej łączne wymiary to: 121,8 cm wysokości, 81,3 cm szerokości, 3,5 cm grubości. Widzimy na niej Najświętszą Maryję Pannę w półpostaci, z Dzieciątkiem Jezus na ręku. Twarz Maryi, a zwłaszcza Jej oczy zwrócone są ku wiernym, natomiast twarz i oczy Dzieciątka skierowane nieco w lewą stronę (patrząc od strony oglądającego pielgrzyma). Obydwa oblicza łączy wyraz zamyślenia, pokoju i powagi. Prawy policzek Matki Bożej znaczą dwie równolegle biegnące rysy, przecięte trzecią usytuowaną na linii nosa. Na szyi znajduje się sześć cięć, z których dwa są widoczne gołym okiem. Dzieciątko, przyodziane w sukienkę koloru karminowego, spoczywa na lewym ramieniu Maryi. W lewej ręce trzyma księgę, prawą zaś unosi ku górze w charakterystycznym geście nauczyciela, władcy lub błogosławiącego. Prawa ręka Maryi spoczywa na piersi wskazując na Jezusa, jedynego Zbawiciela świata.

Jasnogórski obraz od początku zasłynął cudami, które rozsławiły częstochowskie sanktuarium i sprawiły, że na Jasną Górę zaczęli przybywać pielgrzymi z całej Polski, a w następnych stuleciach z innych krajów Europy. Znakiem wiary i wdzięczności pielgrzymów były liczne wota ofiarowywane Matce Bożej, których wartość mierzy się przede wszystkim intencją serca i pobożnością, a nie kosztownością czy statusem społecznym ofiarodawcy. Niezwykłym, choć wstrząsającym ze względu na znaczenie wotum, jest pozostawiony przez Papieża, św. Jana Pawła II pas jego sutanny, przestrzelony i zakrwawiony w czasie zamachu na placu św. Piotra 13 maja 1981. Można go oglądać zamkniętego w specjalnej kasecie przytwierdzonej po lewej stronie ołtarza Matki Bożej.

Wizerunek Jasnogórskiej Bogurodzicy od początku uznawany był za niezwykły, otoczony powszechnym poważaniem i czcią wiernych, nawet przez polskich królów, którzy składali Jej liczne dary i wota. Jan Długosz nazywa Jasnogórską Bogurodzicę „Najdostojniejszą Królową świata i naszą”.

Pierwsza koronacja Wizerunku Maryi Częstochowskiej, 8 września 1717, była owocem wielowiekowej czci Polaków dla Matki Najświętszej. Decyzję o koronacji podjął papież Klemens XI, który również sam ofiarował drogocenne korony.

Niestety, w nocy z 22 na 23 października 1909, korony te wraz z perłową sukienką okalającą wizerunek Maryi zostały skradzione przez nieznanych sprawców i do tej pory pozostają nie odnalezione.

Kradzież papieskich koron wywołała smutek nie tylko w narodzie polskim, lecz poruszyła również serce Papieża Piusa X, który powiedział: „Zaledwie dowiedziałem się, że Polska płacze, postanowiłem ofiarować od siebie korony Matce Najświętszej na miejsce tych, które przesłał jeden z moich poprzedników. Boleję tylko, że moje ubóstwo nie pozwoliło mi złożyć daru tak wspaniałego, jaki zaofiarować pragnęło moje serce. Gdyby to było w mojej mocy, to bym cud uczynił, aby dar mój odpowiadał i gorącemu mojemu nabożeństwu ku Bogarodzicy i mojej miłości dla narodu polskiego.”

Uroczysta rekoronacja nastąpiła 22 maja 1910 na jasnogórskich Wałach. Nowe korony uroczyście nałożył biskup Stanisław Zdzitowiecki.

W drugiej połowie XX wieku powstało jeszcze kilka innych koron. Najważniejsze z nich to korony ufundowane na obchody tysiąclecia chrztu Polski w 1966, które, na skronie Maryi i Jezusa nałożył Sługa Boży, prymas Stefan Wyszyński. Pod koniec swego życia papież, św. Jan Paweł II również ofiarował korony dla Matki Bożej. Koronacja tymi koronami odbyła się 26 sierpnia 2005, w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Ostatnie korony zostały ofiarowane w 2017, z okazji 300 rocznicy pierwszej papieskiej koronacji obrazu. Ofiarowała je archidiecezja Crotone-Santa Severina jako wierną kopię skradzionych koron papieża Klemensa XI. Korony te zostały poświęcone 17 maja 2017 przez papieża Franciszka.

Kopia Jasnogórskiej Ikony w Sanktuarium, w Doylestown, została ukoronowana 25 sierpnia 2019 przez Metropolitę Philadelphii Arcybiskupa Charles’a Chaput. Korony dla Matki Bożej ufundowali Ojcowie i Bracia Paulini wraz z pielgrzymami Amerykańskiej Częstochowy. Na Placu Świętego Piotra, dnia 12 czerwca 2019 poświęcił je Papież Franciszek.

 

Aby odkryć znaczenie Ikony

kliknij na poszczególne elementy

\

Blizny

Charakterystyczną cechą, po której każdy rozpozna Obraz Jasnogórski, są blizny na twarzy Matki Bożej – znak i symbol tajemnicy Krzyża i cierpienia. Obraz Jasnogórski nosi na sobie znamiona ran i bólu. Rysy te w świadomości Polaków utożsamiają się z Obrazem Królowej Polski, są jego integralną cząstką, identyfikują się z Nim. Ran tych, cięć na Obrazie jest wiele (na szyi, na twarzy i dwie pod prawym okiem). Jakby chciała powiedzieć nam Matka Boża, że jest Matką i Królową umęczonego i udręczonego przez wieki Narodu. W chwilach szczególnie ciężkich dla Narodu, te znaki cierpienia i odkupienia budziły nadzieję na przetrwanie, stawały się pomocą. Jak siedem mieczów boleści przebiło Jej serce pod Krzyżem, tak teraz znaki bolesnych ran nosi na swym Jasnogórskim Obliczu.

\

Złoty nimb

Nimb otaczający głowę Maryi i Jezusa, poprzez połączenie się w jeden, podkreśla relację jedności Maryi z Dzieciątkiem. Z powodu bliskości głowy Jezusa przy postaci Matki obydwa nimby schodzą się w jedną całość kompozycyjną, przypominając i w ten sposób pełną łączność Maryi z Chrystusem. Nimby stanowią charakterystyczną cechę malarstwa ikonowego i w zabytkach mozaikowej sztuki chrześcijańskiej pojawiają się już przy końcu VI lub na początku VII wieku.

\

Jezus

Jezus jest nauczycielem. Przy całym swoim dzieciństwie jest poważny, a prawą dłoń podnosi w geście błogosławieństwa. To jest gest. który w starożytnym Kościele pojmowano jako przekaz odwiecznej Mądrości. Piękny gest błogosławieństwa, którego rodzice udzielają dzieciom opuszczającym dom. W tym błogosławieństwie jest życzenie, by dziecko, które już dorosło, dojrzało i zaczyna dorosłe życie, poddało je Bożej Mądrości; żeby przeżyło swoje życie w mądry sposób … po Bożemu!

\

Maryja

Maryja w Ikonie Jasnogórskiej wpisana jest w Trójcę Przenajświętszą. Jest Obrazem – Odbiciem Trójcy Świętej, ponieważ pełni funkcję lustra, które odbija Odwieczne Światło i wprowadza Je na świat przez swoją zgodę na Boże Macierzyństwo. Wydaje na świat Światło zrodzone z Ojca.

Więź Maryi z Chrystusem jest widoczna na ikonie wprost. Jej więź z Duchem Świętym trzeba odczytać w symbolice zielonego tła. Tu chodzi o coś więcej niż tylko o malarskie dopełnienie całości. Kolor zielony jest kolorem życia, nadziei, jest symbolem Ducha Świętego. To On ogarnia i przenika do głębi Maryję, jak przenika głębię Boga samego.

\

Płaszcz Maryi

Charakterystyczną cechą, po której każdy rozpozna Obraz Jasnogórski, są blizny na twarzy Matki Bożej – znak i symbol tajemnicy Krzyża i cierpienia. Obraz Jasnogórski nosi na sobie znamiona ran i bólu. Rysy te w świadomości Polaków utożsamiają się z Obrazem Królowej Polski, są jego integralną cząstką, identyfikują się z Nim. Ran tych, cięć na Obrazie jest wiele (na szyi, na twarzy i dwie pod prawym okiem). Jakby chciała powiedzieć nam Matka Boża, że jest Matką i Królową umęczonego i udręczonego przez wieki Narodu. W chwilach szczególnie ciężkich dla Narodu, te znaki cierpienia i odkupienia budziły nadzieję na przetrwanie, stawały się pomocą. Jak siedem mieczów boleści przebiło Jej serce pod Krzyżem, tak teraz znaki bolesnych ran nosi na swym Jasnogórskim Oblicz

\

Prawa dłoń

Prawa dłoń Maryi wydaje się być niewątpliwie najważniejszym elementem jasnogórskiej Ikony. Maryja wskazuje na Jezusa, gdyż jest „tylko” pośredniczką w drodze do Jezusa. Ona nie chce, byśmy w życiu skupili się na Niej i Jej wizerunku, ale chce naszą uwagę skupić na Jej Synu, Jezusie, który ma być naszą drogą „Ja jestem drogą i prawdą i życiem” (J 14:6). Właśnie tę Drogę, którą jest Jezus, Maryja jasnogórska wskazuje gestem prawej dłoni: to jest Droga! Droga nie jest po to, by ją znać, ale po to, by nią kroczyć.

\

Księga

(J 1:14) Jezus jest wcielonym Słowem Boga, które stało się Człowiekiem. Maryja zachowuje Słowo w swoim sercu. Pragnie, by Słowo słyszane, Słowo wypowiedziane przez Boga nie było w Jej życiu rzeczywistością zewnętrzną, ale żeby potrafiła wprowadzić do swojego wnętrza – żeby się stało Jej wewnętrzną prawdą, Jej sposobem myślenia. Jezus trzyma w swojej ręce Księgę Słowa Bożego, Biblię, byśmy i my zasłuchali się w Nie i zachowywali je w swoim sercu.

\

Płaszcz Jezusa

Czerwony kolor jest także symbolem bezgranicznej miłości Boga, będącej ostatecznym źródłem zarówno dzieła stworzenia jak i odkupienia całego świata. Zgodnie z kanonami ikonograficznymi czerwień szat symbolizuje przede wszystkim boską i królewską godność Jezusa, a także cierpienie Jego ludzkiej natury.

Pierwszym i jedynym kolorem sukni Dziecięcia w Ikonie Jasnogórskiej jest czerwień. Jezus jest Bogiem zrodzonym z Maryi, która dzięki temu stała się Bogurodzicą (Theotokos), co zostało wyrażone przez purpurowy kolor podszewki Jej płaszcza. Maryja jest Matką jedynego Odkupiciela i Jego odkupienia.

\

Podpis Papieża Świętego Jana Pawła II

Kopia Ikony Jasnogórskiej, która jest w Amerykańskiej Częstochowie, została pobłogosławiona przez Papieża Świętego Jana Pawła II, 1 sierpnia 1980 roku. Widocznym znakiem tego wspaniałego wydarzenia jest podpis Jana Pawła II: ” Z Błogosławieństwem, Jan Paweł II, I VIII 1980″, umiejscowiony na froncie Ikony, poniżej kolan Jezusa.

Odkryj

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

JasnA GórA

Amerykańska Częstochowa