POSŁUCHAJ.WEZWANIA

ROZEZNANIE POWOŁANIA
& MODLITWA

 

Jak rozeznać powołanie?

 

Home 9 ROZEZNANIE POWOŁANIA & MODLITWA

Powołanie jest zaproszeniem Boga skierowanym do człowieka, by ten obrał określoną ścieżkę życia. Nie zawsze jednak łatwo rozeznać głos Boga. Rozeznawaniu powołania często towarzyszą watpliwości i niepokój, które wyrażają się pytaniem: czy dobrze wybiorę?

KROKI ROZEZNAWANIA

Kroki rozeznawania

Pomocną w rozwianiu tych wątpliwości może być droga do odkrycia powołania na podstawie kilku ważnych kroków.

1.

Modlitwa modlitwa jest istotnym czynnikiem rozeznawania powołania, gdyż uciekamy się w niej bezpośrednio do Boga i prosimy o światło i pewność w podjęciu ostatecznej decyzji. Pomaga ona również uspokoić naszego ducha i umocnić się wewnętrznie w obliczu niepewności i lęku.

2.

Życie sakramentalne – przy rozeznawaniu powołania ważne jest mieć czyste serce, to znaczy podtrzymywane łaską uświęcającą. Łaskę tę uzyskujemy podczas sakramentu pokuty i pojednania, i podtrzymujemy przyjmując Ciało Chrystusa w Eucharystii. Na pewno nie pomoże w wyborze właściwej drogi serce, które jest obciążone grzechem i żyjące z dala od Boga, pozbawione Jego łaski. Regularna spowiedź i uczestnictwo we Mszy św. na pewno pomogą właściwie rozeznać powołanie.

3.

Rozmowa z drugim człowiekiem – dobrze byłoby również mieć swojego stałego spowiednika, który, jako ojciec duchowny pomoże w wyborze właściwej drogi życia. Wszelka rozmowa z drugim człowiekiem, który kroczy już konkretną drogą powołania (kapłan, zakonnik, zakonnica, rodzic), pomaga w rozeznawaniu drogi życia, gdyż możemy zaczerpnąć z czyjegoś doświadczenia życia.

4.

Zainteresowania – coś co mnie pociąga, w czym czuję się dobry, co daje mi radość. la jednych jest to służba w kościele jako ministrant czy lektor, dla drugich praca z dziećmi czy chorymi w hospicjum. Moje zainteresowania, talenty czy hobby mają także istotny wpływ na moją osobowość i mogą przyczynić się do odkrycia właściwej drogi życia.

5.

Poznanie miejsca – zobaczenie się i zetknięcie z konkretnym miejscem i rzeczywistością, poznanie panujących w danym miejscu zwyczajów czy programu dnia pozwala namacalnie dotknąć konkretnego rodzaju powołania. Owocnym jest np. uczestnictwo w rekolekcjach powołaniowych diecezjalnych lub zakonnych, lub przyjazd i pobyt przez jakiś czas w klasztorze.

PRZYJDŹ & ZOBACZ

Jezus powiedział do swoich pierwszych uczniów: „chodźcie a zobaczycie”  (J 1, 39). Jeśli wahasz się przed podjęciem decyzji wyboru życia zakonnego, przyjedź do nas na kilka dni i zobacz jak wygląda życie zakonne od środka!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ JAK MOŻESZ UMÓWIĆ SWÓJ POBYT W NASZYM KLASZTORZE W DOYLESTOWN, PA.

MODLITWY:

Intercessions for Vocations to the Priesthood and Religious Life – PRAYER OF THE FAITHFUL

Modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne – MODLITWA WIERNYCH

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ O POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE

MODLITWA DO Św. Pawła Pustelnika

Odkryj

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

PRZYJDŹ & ZOBACZ

Wstąpienie do Zakonu