kto

PROWINCJA.AMERYKAŃSKA

WSPÓLNOTA PAULIŃSKA

W USA

jesteśmy

PROWINCJA.AMERYKAŃSKA

ZARZĄD PROWINCJALNY

Prowincja amerykańska naszego Zakonu jest zarządzana przez Ojca Prowincjała i Radę Prowincji, której członkowie nazywani są Definitorami. Ich władza rozciąga się na wszystkie parafie, klasztory działające w Stanach Zjednoczonych. Członkowie Rady Prowincjalnej są wybierani na Kapitule Prowincjalnej i zatwierdzani przez Ojca Generała.

Skład Rady ProwincjalneJ

Zakonu w USA:

 

O. Tadeusz Lizińczyk – Przełożony Prowincji
O. Krzysztof Drybka – Wikariusz Prowincji, Pierwszy Definitor
O. Bogdan Olzacki – Drugi Definitor
O. Marcin Mikulski – Trzeci Definitor
O. Mariusz Dymek – Czwarty Definitor
O. Mikołaj Socha – Provincial Administrator
O. Karol Jarzabek – Sekretarz Prowincji

ZAKON.ŚWIĘTEGO.PAWŁA.PIERWSZEGO.PUSTELNIKA

POZNAJ NASZYCH OJCÓW I BRACI POSŁUGUJĄCYCH

W USA

Ojcowie i bracia Paulini z prowincji amerykańskiej posługują w kilku różnych parafiach i klasztorach, w Stanach Zjednoczonych. Największym z nich jest klasztor w Doylestown, w Pensylwanii. Założony w 1955 roku nadal pozostaje domem macierzystym Amerykańskiej Prowincji Zakonu. Jest to również miejsce, w którym paulini posługują wszystkim wiernym odwiedzającym Narodowe Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej. Oprócz Doylestown nasi Ojcowie służą także w parafiach i klasztorach w kilku różnych stanach, takich jak: Nowy Jork, Connecticut, Illinois i Floryda.

O. Tadeusz Lizińczyk

Przełożony Prowincji

Doylestown, PA

O. Krzysztof Drybka

Wikariusz Prowincji, Pierwszy Definitor

Przeor – Doylestown, PA

O. Bogdan Olzacki

Drugi Definitor

Proboszcz – Rockville, CT

O. Marcin Mikulski

Trzeci Definitor

Proboszcz – Harwood Heights, IL

O. Mariusz Dymek

Czwarty Definitor

Administrator Prowincji – Doylestown, PA

O. Mikołaj Socha

Przełożony Prowincji

Dyrektor Sanktuarium – Doylestown, PA

O. Karol Jarzabek

Sekretarz Prowincji

Proboszcz – Manhattan, NY

O. Edward Volz

Przełożony Domu

Kittaning, PA

O. Rafał Glinkowski

Kittaning, PA

O. Marek Kreis

Kittaning, PA

O. Józef Olczak

Rockville, CT

O. Taduesz Olzacki

Manhattan, NY

O. Michał Czyżewski

Proboszcz – Buffalo, NY

O. Jan Kolmaga

Buffalo, NY

O. Tomasz Wilk

Harwood Heights, IL

O. Rafał Kandora

Summerfield, FL

O. Dominik Libiszewski

Summerfield, FL

O. Jan Michalak

Sub-Prior

Doylestown, PA

O. Jerzy Maj

Doylestown, PA

O. Bartłomiej Marciniak

Doylestown, PA

O. Sebastian Hanks

Doylestown, PA

O. Rafał Walczyk

Doylestown, PA

O. Marcin Ćwierz

Dyrektor ds. Powołań

Doylestown, PA

O. Tymoteusz Tarnacki

Zastępca Dyrektora ds. Powołań

Doylestown, PA

O. Maciej Karpiński

Doylestown, PA

Br. Piotr Lisiecki

Doylestown, PA

Br. Anioł Sokalski

Doylestown, PA

O. Tomasz Fabiszewski

Doylestown, PA

Br. Kazimierz Kania

Doylestown, PA

CZUJESZ POTRZEBĘ KONTAKTU Z NASZĄ WSPÓLNOTĄ?

Odkryj

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Amerykańska Częstochowa

Parafie & Zakony w USA