kto

PROWINCJA.AMERYKAŃSKA

WSPÓLNOTA PAULIŃSKA

W USA

jesteśmy

PROWINCJA.AMERYKAŃSKA

ZARZĄD PROWINCJALNY

Prowincja amerykańska naszego Zakonu jest zarządzana przez Ojca Prowincjała i Radę Prowincji, której członkowie nazywani są Definitorami. Ich władza rozciąga się na wszystkie parafie, klasztory działające w Stanach Zjednoczonych. Członkowie Rady Prowincjalnej są wybierani na Kapitule Prowincjalnej i zatwierdzani przez Ojca Generała.

Skład Rady ProwincjalneJ

Zakonu w USA:

 

O. Tadeusz Lizińczyk – Przełożony Prowincji
O. Krzysztof Drybka – Wikariusz Prowincji, Pierwszy Definitor
O. Sebastian Hanks – Drugi Definitor
O. Marcin Ćwierz – Trzeci Definitor
O. Michał Czyżewski – Czwarty Definitor
O. Bogdan Olzacki – Administrator Prowincji
O. Maciej Karpiński – Sekretarz Prowincji

ZAKON.ŚWIĘTEGO.PAWŁA.PIERWSZEGO.PUSTELNIKA

POZNAJ NASZYCH OJCÓW I BRACI POSŁUGUJĄCYCH

W USA

Ojcowie i bracia Paulini z prowincji amerykańskiej posługują w kilku różnych parafiach i klasztorach, w Stanach Zjednoczonych. Największym z nich jest klasztor w Doylestown, w Pensylwanii. Założony w 1955 roku nadal pozostaje domem macierzystym Amerykańskiej Prowincji Zakonu. Jest to również miejsce, w którym paulini posługują wszystkim wiernym odwiedzającym Narodowe Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej. Oprócz Doylestown nasi Ojcowie służą także w parafiach i klasztorach w kilku różnych stanach, takich jak: Nowy Jork, Connecticut, Illinois i Floryda.

O. Tadeusz Lizińczyk

Przełożony Prowincji

Doylestown, PA

O. Krzysztof Drybka

Pierwszy Definitor, Wikariusz Prowincji

Proboszcz – Riverhead, NY

O. Sebastian Hanks

Drugi Definitor

Doylestown, PA

O. Marcin Ćwierz

Przeor

Trzeci Definitor

Doylestown, PA

O. Michał Czyżewski

Czwarty Definitor

Proboszcz – Buffalo, NY

O. Bogdan Olzacki

Administrator Prowincji

Podprzeor – Doylestown, PA

O. Maciej Karpiński

Sekretarz Prowincji

Doylestown, PA

O. Rafał Walczyk

Dyrektor Sanktuarium

Doylestown, PA

O. Mikołaj Socha

Administrator klasztoru – Doylestown, PA

O. Tymoteusz Tarnacki

Zastępca Dyrektora ds. Powołań

Doylestown, PA

O. Edward Volz

Przełożony Domu

Kittaning, PA

O. Rafał Glinkowski

Kittaning, PA

O. Marek Kreis

Kittaning, PA

O. Józef Olczak

Doylestown, PA

O. Taduesz Olzacki

Manhattan, NY

O. Mariusz Dymek

Riverhead, NY

O. Jan Kolmaga

Buffalo, NY

O. Tomasz Wilk

Harwood Heights, IL

O. Rafał Kandora

Proboszcz – Summerfield, FL

O. Dominik Libiszewski

Summerfield, FL

O. Jan Michalak

Doylestown, PA

O. Jerzy Maj

Doylestown, PA

O. Bartłomiej Marciniak

Doylestown, PA

O. Marcin Mikulski

Proboszcz – Harwood Heights, IL

O. Karol Jarzabek

Proboszcz – Manhattan, NY

Br. Piotr Lisiecki

Doylestown, PA

Br. Anioł Sokalski

Doylestown, PA

BR. Tomasz Fabiszewski

Doylestown, PA

Br. Kazimierz Kania

Doylestown, PA

W TRAKCIE FORMACJI (DLA PROWINCJI AMERYKAŃSKIEJ):

Br. Maksymilian Ogar

Kleryk – Kraków, Polska

Br. Antonio Jerrolds

Kleryk – Rzym, Włochy

Br. Waldemar Kulaga

Kleryk – Kraków, Polska

Br. Joseph Truong

Kleryk – Doylestown, USA

CZUJESZ POTRZEBĘ KONTAKTU Z NASZĄ WSPÓLNOTĄ?

Odkryj

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Amerykańska Częstochowa

Parafie & Zakony w USA