JAK.ZOSTAĆ.PAULINEM?

WSTĄPIENIE DO ZAKONU

 

SKONTAKTUJ.SIĘ

.Z.REFERENTAMI.

DS.POWOŁAŃ

WSTĄPIENIE

DO ZAKONU

Home 9 WSTĄPIENIE DO ZAKONU

Jeśli jesteś zainteresowany dołączeniem do naszego Zakonu, pierwszym krokiem jest skontaktowanie się z jednym z naszych Dyrektorów powołaniowych. Pomogą Ci w procesie rekrutacji i chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania.

O. Marcin Ćwierz OSPPE

Dyrektor ds. Powołań

Tel. 215 345 0600

vocation@czestochowa.us

O. Tymoteusz Tarnacki OSPPE

Referent ds. Powołań & Odpowiedzialny za media

Tel. 215 345 0600

vocation@czestochowa.us

WYMAGANIA I DOKUMENTY ZWIĄZANE ZE WSTĄPIENIEM

DO ZAKONU ŚW. PAWŁA PIERWSZEGO PUSTELNIKA

Jeśli podejmiesz już decyzję realizacji twego życia na drodze posługi kapłańskiej lub brackiej w Zakonie św. Pawła Pierwszego Pustelnika, będziesz musiał przedstawić pewne dokumenty, a także spełnić kilka wymagań, które pozwolą nam lepiej cię poznać, a tobie spokojniej wejść w życie naszej wspólnoty.

Poniżej znajdziesz listy z konkretnymi wymaganiami i dokumentami, które powinieneś przygotować przed wstąpieniem do naszego Zakonu.

DOKUMENTY:

1.

Wypełniony Kwestionariusz Kandydata do Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika (gotowa forma),

2.

Dane osobowe kandydata (gotowa forma),

3.

Podanie na piśmie o wstąpienie do Zakonu z wyraźnie zaznaczoną motywacją kandydata i własnoręcznym podpisem,

4.

Życiorys z zaznaczoną wyraźnie sferą życia religijnego i duchowym rozwojem kandydata,

5.

Świadectwo chrztu św. i bierzmowania wypisane nie wcześniej niż na trzy miesiące przed wstąpieniem do Zakonu,

6.

Świadectwo zdrowia od lekarza rodzinnego,

7.

Dyplom ukończenia liceum,

8.

Świadectwo odbytych lub odbywanych studiów (jeśli dotyczy kandydata),

9.

Informacja o aktualnej sytuacji finansowej kandydata, zwłaszcza o długach, kredytach studenckich lub innych zaciągniętych zobowiązaniach finansowych,

10.

Zdjęcie w formie elektronicznej,

11.

Kserokopia aktualnego paszportu,

12.

Ocena zdrowia psychologicznego kandydata przeprowadzona przez licencjonowanego psychologa,

13.

Ocena kondycji psychoseksualnej kandydata przeprowadzona przez licencjonowanego psychologa lub licencjonowanego specjalistę zdrowia psychicznego z umiejętnościami prowadzenia w zakresie sfery zachowań psycho-seksualnych i zdolnego do właściwej oceny zdrowia psycho-seksualnego w ramach przygotowań do życia w celibacie,

14.

Informacja o aktywności kandydata w internecie, dotycząca zwłaszcza mediów społecznościowych, osobistych blogów, innych stron i platform internetowych z którymi konto kandydata jest powiązane,

15.

Weryfikacja przeszłości prawnej kandydata, która obejmuje sprawdzenie rejestrów karnych danego stanu, krajowego rejestru przestępców seksualnych, śledzenie numeru ubezpieczenia społecznego i wyszukiwanie pseudonimów oraz wyszukiwanie na poziomie poszczególnych krajów w których kandydat mieszkał, pracował lub uczęszczał do szkoły w ciągu ostatnich siedmiu lat,

16.

Pięć opinii o kandydacie: trzy osobiste, których przynajmniej jedna pochodzi z rodziny kandydata i dwie profesjonalne, z których jedna pochodzi od proboszcza parafii, w której kandydat uczęszczał na nabożeństwa (zobacz wzór: Moralne prowadzenie się kandydata).

WYMAGANIA:

1.

Spotkanie i rozmowa wstępna z Referentem Powołań i Przełożonym Prowincji Zakonu Paulinów w Stanach Zjednoczonych,

2.

Kilkudniowy pobyt w klasztorze lub udział w rekolekcjach powołaniowych.

PROVIDED FORMS & DOKUMENTY:

Lista wymagań przed przyjęciem do amerykańskiej prowincji Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika – PDF

Opinia proboszcza dotycząca moralnego postępowania kandydata – PDF

Kwestionariusz dla Kandydata do Zakonu – PDF

Dane osobowe kandydata – PDF

Odkryj

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

CZĘSTO Zadawane Pytania

Wymagające Dokumenty