Nasze

NASZE.ZAKONNE

KONSTYTUCJE

 

konstytucja

NASZA.REGUŁA.ŻYCIA

KONSTYTUCJE

 

Home 9 Konstytucje

Każda wspólnota zakonna funkcjonuje i rozwija się według ściśle określonych zasad. Zasady te zawarte są w regule i konstytucjach, które wytyczają drogę rozwoju całej wspólnoty, określają jej charyzmat i posłannictwo w misji Kościoła. Zakon św. Pawła Pierwszego Pustelnika funkcjonuje w oparciu o regułę św. Augustyna, nadaną przy okazji zatwierdzenia Zakonu w 1308 roku przez Papieża Klemensa V. Cechuje ją niezwykła surowość życia oderwanego od świata, pełnego pokory i umartwienia, stąd nazywana jest jedną z najsurowszych reguł życia zakonnego.

Konstytucje i dyrektorium określają misję, charyzmaty Zakonu w Kościele i świecie regulując wiele czynników prawnych, stawiając konkretne wytyczne dla przełożonych i podwładnych, normują relację zakonników do dóbr tego świata w duchu rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa oraz przechowują ważne dla Zakonu zwyczaje i tradycje. Reguła jest czymś niezmiennym, Konstytucje natomiast mogą być zmieniane i dostosowywane do czasu, w którym funkcjonuje Zakon. Od początku istnienia Zakonu Konstytucje były wielokrotnie przerabiane i dostosowywane, tak by nie straciły nic ze swej aktualności. Ostatnia redakcja Paulińskich Konstytucji w duchu Soboru Watykańskiego II miała miejsce w 1986 roku.

REGUŁA, KONSTYTUCJE I DYREKTORIUM ZAKONU ŚWIĘTEGO PAWŁA PIERWSZEGO PUSTELNIKA – PDF

Odkryj

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Często Zadawane Pytania

Wymagane Dokumentyy