Nasza

ZAKONNE.DZIEDZICTWO.WIEKÓW

NASZA HISTORIA

 

HISTORIA

Our Story

Over the Years

1225

\
1225

Bp Bartłomiej z Pecs wybudował klasztor św. Jakuba na Górze Ürög w lasach Patacs dla pustelników i nadał im regułę. To wydarzenie jest uznawane za początek kształtowania się wspólnoty, która przyjmie później nazwę Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika.

1246

\
1246

Bł. Euzebiusz zrzekł się godności kanonika ostrzyhomskiego, sprzedał dobra, rozdał je ubogim i osiedlił się w lasach Pilisium gdzie spotkał licznych pustelników.

1250

\
1250

Bł. Euzebiusz zbudował klasztor św. Krzyża w górach Pilis, w którym zgromadził żyjących w okolicy pustelników. Dokonano połączenia kongregacji pustelników z klasztoru św. Jakuba z pustelnikami klasztoru św. Krzyża.

1253

\
1253

Zmarł bp Bartłomiej z Pecs.

1256

\
1256

Bł. Euzebiusz został wybrany na pierwszego prowincjała zakonu.

1262

\
1262

Bł. Euzebiusz udał się do Rzymu, do papieża Urbana IV, by prosić o zatwierdzenie zakonu i nadanie mu Reguły św. Augustyna. Pomagał w tym św. Tomasz z Akwinu.
Tomasz z Akwinu. Pomimo przychylności papieża na zatwierdzenie trzeba było jeszcze poczekać. Papież powołał bpa Pawła z Veszprém do zbadania stanu majątkowego klasztorów paulińskich. Okazało się, że zakonnicy nie dysponują wystarczającymi środkami materialnymi, by sprostać wymaganiom reguły augustiańskiej. Wobec tego faktu bp. Paweł nadał paulinom nową, tymczasową regułę, mającą być uzupełnieniem reguły bpa. Bartłomieja.

1270

\
1270

W klasztorze św. Krzyża w Klastrompuszta w górach Pilis zmarł bł. Euzebiusz.

1308

\
1308

Kard. Gentilis de Mone Florido, jako legat papieża Klemensa V, zatwierdził Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika nadając mu Regułę św. Augustyna.

1309

\
1309

Kapituła zebrana w klasztorze św. Wawrzyńca pod Budą opracowała pierwsze Konstytucje zakonne. Prowincjał Wawrzyniec (czwarty z kolei następca bł. Euzebiusza na urzędzie prowincjała) został mianowany pierwszym generałem zakonu.

1341

\
1341

O. Mikołaj Niemiec, generał zakonu, wprowadził białe habity dla paulinów wszystkich prowincji.

1382

\
1382

Fundacja klasztoru na Jasnej Górze.

1429

-1450

\
1429 -1450

Budowa kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze (dzisiejsze prezbiterium kaplicy).

1463

\
1463

Konsekracja wielkiego kościoła jasnogórskiego (dziś bazyliki) pw. Krzyża Świętego i Najświętszej Maryi Panny.

1472

\
1472

Fundacja klasztoru w Krakowie na Skałce.

1474

\
1474

Św. Kazimierz został przyjęty do konfraterni paulińskiej. Po latach zostanie ogłoszony jej patronem.

1493

\
1493

Królowa Izabela I Kastylijska powierzyła paulinom dzieło ewangelizacji nowo odkrytej Ameryki podczas drugiej
wyprawy Kolumba. Wkrótce dzieło ewangelizacyjne rozpoczęte przez paulinów zostało podjęte przez inne zakony.

1526

\
1526

Klęska wojsk węgierskich pod Mochaczem. Zburzono dziesiątki klasztorów paulińskich, spłonęły archiwa i biblioteki, wielu
zakonników poniosło śmierć męczeńską.

1537

\
1537

Kard. Jerzy Martinuzzi, paulin, wydał mszał pauliński w Wenecji.

1540

\
1540

Wydano brewiarz pauliński.

1568
\
1568

O. Mikołaj z Wilkowiecka wydał drukiem pierwsze dzieło w języku polskim o dziejach ikony jasnogórskiej.

1600
\
1600

Kapituła generalna zebrana w Lepoglavie przyjęła zreformowany po Soborze Trydenckim mszał i brewiarz.

1644
\
1644

Kapituła generalna zebrana w klasztorze św. Wolfganga koło Bratysławy przyjęła nowe Konstytucje.

1655
\
1655

Obrona Jasnej Góry pod dowództwem o. Augustyna Kordeckiego w czasie najazdu szwedzkiego na Rzeczpospolitą.

1656
\
1656

Król Jan Kazimierz złożył śluby w katedrze lwowskiej i ogłosił Maryję Królową Polski.

1717
\
1717

Koronacja obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej koronami papieskimi. Pierwszy taki akt na świecie poza Rzymem.

1724
\
1724

Kapituła generalna zebrana w Maria Thall przeprowadziła reformę Konstytucji zakonnych. Wprowadzono je w życie na kolejnej kapitule w 1727 r.

1786
\
1786

Kasata Zakonu na terenach austriackich na mocy dekretu cesarza Józefa II.

1793
\
1793

Wojska pruskie pod wodzą feldmarszałka Mólendorta zajęły twierdzę jasnogórską.

1806
\
1806

Wojska napoleońskie, w skład których wchodzili Polacy i Francuzi, zajęły twierdzę jasnogórską.

1819
\
1819

Kasata części klasztorów w zaborze rosyjskim.

1864
\
1864

Nakazem cara Aleksandra II skasowano klasztory w zaborze rosyjskim. Wykonanie ukazu nastąpiło w nocy z 27 na 28 listopada 1864 r. Ze wszystkich dotychczasowych klasztorów paulińskich pozostała jedynie Jasna Góra oraz klasztor na Skałce w Krakowie pod rządami austriackimi.

1904
\
1904

Papież Pius X ustanowił uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej.

1910
\
1910

Powtórna koronacja ikony jasnogórskiej koronami papieża Piusa X po kradzieży poprzednich koron papieskich w 1909 r.

1920
\
1920

W obliczu inwazji Rosji Sowieckiej na Polskę, na wezwanie paulinów przybyli na Jasną Górę liczni pielgrzymi z błaganiem o zwycięstwo
nad wrogiem. Ogólnonarodową modlitwę zakończyła wiadomość o „Cudzie nad Wisłą” – pokonaniu bolszewików na przedpolach Warszawy w dniu 15 sierpnia. W tym samym roku zwołano pierwszą kapitułę generalną odradzającego się zakonu, po blisko półtorawiekowej przerwie.

1930
\
1930

Papież Pius XI zatwierdził nowe Konstytucje zakonne.

1939 -1945
\
1939 -1945

W czasie II wojny światowej na Jasnej Górze stacjonował niemiecki garnizon wojskowy. Sanktuarium przetrwało bez zniszczeń czas okupacji.

1941
\
1941

W klasztorze jasnogórskim dokonano uroczystego Aktu Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa we wspólnocie Zakonu Paulinów.

1951
\
1951

O. Michał Zembrzuski, paulin, przybywa do Stanów Zjednoczonych przywożąc ze sobą kopię Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, pobłogosławioną przez papieża
św. Jana XXIII, mając nadzieję na erygowanie amerykańskiego sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na wzór Jasnej Góry w Polsce.

1953
\
1953

O. Michał Zembrzuski otrzymuje zgodę Stolicy Apostolskiej i kard. O’Hare z Filadelfii na założenie klasztoru i sanktuarium na ziemi, którą wcześniej zakupił w Doylestown, w stanie Pensylwania.

1955
\
1955

Zostaje odprawiona pierwsza Msza Święta w małej, drewnianej stodole przerobionej na kaplicę, która rozpoczyna istnienie i działalność Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown, w stanie Pensylwania. Poświęcenie tej kaplicy otwiera nowe centrum kultu maryjnego, do którego zaczynają przybywać pierwsze pielgrzymki i grupy zorganizowane. Pierwsza zarejestrowana w dokumentach pielgrzymka przybywa z parafii św. Wawrzyńca, z Filadelfii, dn. 26 czerwca 1955 r. z okazji uroczystości poświęcenia wspomnianej wyżej kaplicy Matki Bożej.

1956
\
1956

Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego.

1966
\
1966

Abp. John Król uroczyście konsekruje nową świątynię na cześć Matki Boskiej Częstochowskiej w Doylestown, w Stanach Zjednocznonych. W ceremonii udział bierze Prezydent Stanów Zjednoczonych Lyndon Baines Johnson wraz z rodziną oraz rzesza pielgrzymów, przedstawiciele Kościoła katolickiego i administracji państwowej.

1969 & 1976
\
1969 & 1976

Karol Wojtyła, jeszcze jako Arcybiskup krakowski nawiedza Sanktuarium w Amerykańskiej Częstochowie.

1973
\
1973

Wprowadzono w życie Konstytucje zakonne zreformowane w duchu Soboru Watykańskiego II.

1979
\
1979

I pielgrzymka papieża Jana Pawła II na Jasną Górę.

1983
\
1983

II pielgrzymka papieża Jana Pawła II na Jasną Górę.

1986
\
1986

Wprowadzono w życie Konstytucje zakonne zrewidowane na nowo w związku z ogłoszeniem przez papieża Jana Pawła II nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego.

1987
\
1987

III pielgrzymka papieża Jana Pawła II na Jasną Górę.

1991
\
1991

IV pielgrzymka papieża Jana Pawła II na Jasną Górę w ramach VI Światowych Dni Młodzieży.

1997
\
1997

V pielgrzymka papieża Jana Pawła II na Jasną Górę.

1999
\
1999

VI pielgrzymka papieża Jana Pawła II na Jasną Górę.

2004
\
2004

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zatwierdziła nowy Kalendarz Liturgiczny paulinów, w którym zezwoliła na włączenie do niego pod datą 20 stycznia święta bł. Euzebiusza z Ostrzyhomia – prezbitera i założyciela zakonu, co jest równoznaczne z oficjalną aprobatą jego kultu.

2005
\
2005

Jan Paweł II, na dzień przed śmiercią, ofiarował nowe korony „Totus Tuus” dla ikony jasnogórskiej.

2006
\
2006

Papież Benedykt XVI nawiedził Jasną Górę.

2016
\
2016

Papież Franciszek nawiedził Jasną Górę.

2019
\
2019

Koronacja Ikony Matki Bożej Jasnogórskiej w Amerykańskiej Częstochowie.

Odkryj

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

O

Często Zadawane Pytania

Wymagane Dokumenty