PRZYGOTOWANIE.DO.KAPŁAŃSTWA

SEMINARIUM

SEMINARIUM

Bracia obdarzeni łaską powołania do służby Ludowi Bożemu przez posługę kapłańską kontynuować będą przygotowanie do niej rozpoczęte w nowicjacie, dążąc do wszechstronnego rozwoju swej osobowości w Chrystusie. Aby alumni mogli łatwiej podjąć szczególne zadania naszego Zakonu w Kościele, należy starać się o utrzymanie własnych Seminariów, zorganizowanych i odpowiednio wyposażonych do prowadzenia pełnej formacji duchowej, intelektualnej i duszpasterskiej”.

– (Konstytucje Zakonu Św. Pawła Pierwszego Pustelnika, Artykuł 76)

SEMINARIUM

 

Paulińscy mnisi, którzy pragną zostać kapłanami w naszym Zakonie, muszą przejść przez odpowiednią formację seminaryjną. Seminarium to wielka szkoła modlitwy, gdzie dojrzewa powołanie, pogłębia się przyjaźń z Bogiem przez spotkanie z Jezusem w codziennej Eucharystii oraz chórowej modlitwie brewiarzowej. Bracia, podobnie jak większość kleryków, w trakcie swojej edukacji studiują filozofię i teologię. W trakcie formacji seminaryjnej, poświęcając się przede wszystkim zadaniom intelektualnym, podejmują również pracę fizyczną, a także pełnią wiele funkcji liturgicznych.

Obecnie nasza wspólnota zakonna posiada dwa domy studiów, w których nasi bracia mogą przygotowywać się do święceń kapłańskich – w Krakowie (Polska) oraz w Rzymie (Włochy).

WYŻSZE.SEMINARIUM.ZAKONU.PAULINÓW

KRAKÓW – SKAŁKA

Seminarium przy klasztorze na Skałce w Krakowie jest związane ze studiami teologicznymi w naszym Zakonie już od ponad 350 lat. Wyższe Seminarium Duchowne Ojców i Braci Paulinów w Krakowie jest afiliowane przy Papieskim Uniwersytecie św. Jana Pawła II, na którym nasi przyszli kapłani zdobywają wykształcenie teologiczne.

KRAKÓW – SKAŁKA

KRAKÓW, POLSKA
ul. Skałeczna 15
31-065 KRAKÓW

tel. +48 12 421-72-44 12 619-09-00
fax +48 12 42309-48

e-mail: skalka@paulini.pl
www.skalka.paulini.pl

PRMIA.PORTA.MONASTERY

RZYM

Nasz dom studiów w Rzymie znajduje się w klasztorze Prima Porta, na obrzeżach miasta. Nasi klerycy są zarazem studentami Papieskiego Uniwersytetu św. Tomasza z Akwinu – Angelicum. Wszystkie zajęcia odbywają się w języku angielskim.

DOM.STUDIÓW.NA.PRIMA.PORTA

RZYM, ITALY
Parrocchia di ss. Urbano e Lorenzo
Padri Paolini
Vicolo di Prima Porta 6
00188 Roma
Włochy

tel./fax +39/ 06-33-21-201

e-mail: santiurbanoelorenzo@gmail.com
www.santiurbanoelorenzo.org

ŻYCIE SEMINARYJNE

 

Nasi bracia, podobnie jak większość kleryków, w trakcie swojej edukacji studiują filozofię i teologię.

PRAKTYKI DUSZPASTERSKIE

Pod koniec formacji seminaryjnej bracia klerycy składają śluby wieczyste w Zakonie, które poprzedzają Święcenia Diakonatu. Jako ostatni krok przed przyjęciem święceń kapłańskich, nasi diakoni podejmują praktyki duszpasterskie przez określony czas w różnych parafiach, klasztorach i sanktuariach.

PAULIŃSCY KLERYCY

O POWOŁANIU

Odkryj

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Nasze Klasztory

Wymagane Dokumenty